Tích hợp Palo Alto Prisma Cloud với Google Security Command Center (6)

MongoDB Atlas on Google Cloud

17 February, 2022
Online

slide_1-1

Thông tin sự kiện

Vadim Supitskiy, Giám đốc Công nghệ tại Forbes đã từng nói: "Việc chuyển đổi nhanh chóng sang Google Cloud và MongoDB Atlas đặt chúng tôi vào vị trí phải đổi mới và phát triển ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn nhất.”
Vinh dự chào đón đến Webinar với dàn khách mời từ Google CloudMongoDB - hãy cùng Cloud Ace kkhám phá liên minh này lên một tầm cao mới trong công cuộc chuyển đôi số!
0 +
Google Cloud Certification
0 +
Specialization
0 +
Country

Check The Schedule

Thursday, 17th February 2021

02:30pm
Why Google Cloud
02:50pm
MongoDB Atlas on GCP - a perfect data platform solution!
03:15pm
Ways of implementing MongoDB on GCP.
03:45pm
Mini Games | Q&A

Event Speaker

Avatar

Bao Vuong

Application Development Lead
Cloud Ace
Avatar

Annie Nguyen

SEA Territory Manager
Google Cloud
Avatar

Hailey Dinh

Account Executive (ASEAN)
MongoDB

Partners

Check Who Makes This Event Possible! 

Google-Cloud-Logo
Green (1)

Online Webinar

Hurry Up!
Limited tickets available