20202019_seminar

Migration & Data Segment on Google Cloud

20202019_seminar

Overview

The goal is to turn data into information and information into insight.
– Carly Fiorina.

Tổng quan về sự kiện:
Bạn đang quan tâm về chủ đề phân tích dữ liệu trên nền tảng Google Cloud? Bạn sẽ được tiếp cận về tổng quan của nền tảng với các kĩ thuật khai phá dữ liệu mới nhất trên Google Cloud Platform.

Agenda

  1. CGP Introduction
  2. VM Migration on Google Cloud
  3. Phân khúc khách hàng với Machine Learning

Speakers

  • Mr.Thắng Lê – Sales Lead
  • Mr.Hiếu Lê – Professional Data Engineer

Register/Fee

Miễn phí (Yêu cầu đăng ký trước)

Location/Platform

CirCO Hoang Dieu
H3 Building, 1st Floor, 384 Hoàng Diệu, Phường 6, Quận 4, Hồ Chí Minh

Về Cloud Ace

Cloud Ace là Premier Partner hàng đầu tại Việt Nam được Google chứng nhận. Chúng tôi chuyên cung cấp dịch vụ hỗ trợ trọn gói (One Stop Service) bao gồm thiết kế, cài đặt cho đến vận hành, bảo trì và đào tạo tất cả các mảng liên quan đến nền tảng Google Cloud Platform.

20200205_seminar

Make a Move with Security & VM Migration on Google Cloud

20200205_seminar

Overview

Bạn đang quan tâm về chủ đề tiết kiệm chi phí và bảo mật hệ thống trên nền tảng Google Cloud? Tất cả sẽ được gợi mở trong của Cloud Ace.

Agenda

  1. VM Migration on Google Cloud
  2. Security on Google Cloud

Speakers

  • Mr.Nguyen Phuong – Customer Engineer
  • Mr.Viet Dung Tran – Tech Leader

Register/Fee

Miễn phí (Yêu cầu đăng ký trước)

Location/Platform

CirCO Hoang Dieu
H3 Building, 1st Floor, 384 Hoàng Diệu, Phường 6, Quận 4, Hồ Chí Minh

Về Cloud Ace

Cloud Ace là Premier Partner hàng đầu chuyên cung cấp các dịch vụ của Google Cloud tại Việt Nam. Chúng tôi cung cấp dịch vụ hỗ trợ trọn gói (One Stop Service) bao gồm thiết kế, cài đặt cho đến vận hành, bảo trì và đào tạo tất cả các mảng liên quan đến nền tảng Google Cloud Platform.