Apigee - Unlocking new business channels with Google Cloud

APIGEE: Unlocking new business channels with Google Cloud

09 June, 2022
Online

slide_1-1

Thông tin sự kiện

Apigee là một công cụ kiểm tra API trên nhiều nền tảng cloud, cho phép người dùng đo lường và kiểm tra hiệu suất API, hỗ trợ và xây dựng các API. Hồ sơ về câu chuyện thành công của khách hàng Apigee gồm những tên tuổi lớn như Walgreens, AT&T, Bechtel, Burberry, First Data và Live Nation, …

Google Cloud luôn đề cao và tập trung vào việc xây dựng các giải pháp, trong đó Apigee: Leader in 2021 Gartner ® Magic Quadrant ™ for Full Life Cycle API Management đã thể hiện nỗ lực tối ưu hóa cho khách hàng doanh nghiệp trong cuộc chiến API của Google Cloud.

0 +
Google Cloud Certification
0 +
Specialization
0 +
Country

Check The Schedule

Thursday, 26th May 2022

02:30pm
Opening
03:00pm
Unlocking new business channels with APIs
03:30pm
Apigee - Full Lifecycle API Management
04:00pm
Q&A

Event Speaker

Avatar
Ha Phan
Solution Architect
Google Cloud
Avatar
Lam Bao Vuong
Dev App Lead
Cloud Ace

Partners

Check Who Makes This Event Possible! 

Google Cloud

Hurry Up!
Limited tickets available