CSO RoundTable Social (1)

CSO Roundtable 2022 – The Hybrid Cloud Security Roadmap

25 August, 2022
Offline HCM

slide_1-1

"Sử dụng Public Cloud có an toàn không?"

Đối với câu hỏi này, CIO phải thay đổi từ "Public Cloud có an toàn không?" thành "Tôi có đang sử dụng Public Cloud một cách an toàn không?

Thông tin sự kiện

Với nội dung nhấn mạnh tầm quan trọng của bảo mật đám mây, sự kiện CSO Roundtable với chủ đề chính: The hybrid-cloud security roadmap với các giải pháp và phương pháp tối ưu nhất cho Doanh nghiệp với Google Cloud sẽ được trình bày bời các chuyên gia bảo mật từ các đại diện Google Cloud, Cloud Ace và công ty an ninh mạng đa quốc gia hàng đầu - Palo Alto Networks
0 +
Google Cloud Certification
0 +
Specialization
0 +
Country

Check The Schedule

Thursday, 5th May 2022

08:30am
Guest Welcoming
09:00am
Opening
09:15am
Modern security built for today’s threat landscape - Google Cloud
09:40am
Securing Modern Application Architectures - Palo Alto Networks
10:00am
Lucky Draw & TeaBreak
10:30am
Securing Hybrid Cloud Workloads with Google Anthos - Cloud Ace
11:00am
Panel discussion
12:00pm
Lunch & Net-working

Event Speaker

Avatar
Tuyen Pham
General Director
Cloud Ace
Avatar
Patrick Hall
Cloud Security Specialist
Palo Alto Networks
Avatar
Michael Le
Solution Architect
Google Cloud
Avatar
Van Duong
Solution Architect
Cloud Ace

Partners

Check Who Makes This Event Possible! 

Google Cloud
palo-alto-networks-inc-logo-vector

Thank you
Our event is full, see you next time