Tối ưu hiệu suất làm việc với Google Workspace

30 Sep, 2022
Online
Asset 5

About Our Event
Đăng ký ngay Lo ngại việc công ty không có đội ngũ IT hỗ trợ khi sử dụng Google Workspace? Gói Bronze Technical Support từ Cloud Ace – Managed Service Provider và khóa Training Workspace nội bộ dành cho Doanh nghiệp khi sử dụng dịch vụ Google Workspace thông qua Cloud Ace Thông tin sự […]

Sự kiện sắp diễn ra

Improve Your Data Architecture with MongoDB Atlas on Google Cloud
27th Oct, 2022
Online
Đăng ký ngay Info Join MongoDB, GCP and CloudAce teams from Vietnam on Thursday, 27 October at 2:00 PM (Vietnam) for a free and virtual hands-on workshop exclusively for you! This eWorkshop will introduce you to MongoDB Atlas – our Developer Data Platform and showcase some key differences between Atlas and Community Edition. Register now! […]
Google Cloud for EdTech: Building what’s next for Education
13 Oct, 2022
Online
Đăng ký ngay Hầu hết mọi người biết đến Google với: Google search, Youtube, Maps và G Suite. Trên thực tế, Google Cloud còn chú trọng vào khối ngành Giáo dục – Đào tạo các trải nghiệm thực tế. Thông tin sự kiện POWERING POSSIBILITIES WITH GOOGLE CLOUD Google Cloud cung cấp trải nghiệm học […]
Tối ưu hiệu suất làm việc với Google Workspace
30 Sep, 2022
Online
Đăng ký ngay Lo ngại việc công ty không có đội ngũ IT hỗ trợ khi sử dụng Google Workspace? Gói Bronze Technical Support từ Cloud Ace – Managed Service Provider và khóa Training Workspace nội bộ dành cho Doanh nghiệp khi sử dụng dịch vụ Google Workspace thông qua Cloud Ace Thông tin sự […]

Sự kiện đã kết thúc

Google Cloud Training Day: Big Data & Machine Learning Fundamental
29 Sep, 2022
Online
Đăng ký ngay Thông tin sự kiện Khóa học cung cấp kiến thức tổng quát về các công cụ xử lý dữ liệu và thực thi các thuật toán Machine Learning vào xử lý dữ liệu trên Google Cloud Google Cloud luôn đề cao và tập trung vào việc xây dựng các giải pháp, trong […]
Google Cloud Training Day: CORE INFRASTRUCTURE FUNDAMENTALS
30th Aug, 2022
Online
Đăng ký ngay Thông tin khóa học Khóa học giới thiệu tổng quan về các công cụ xây dựng cơ sở hạ tầng trên Google Cloud, qua đó bạn sẽ hiểu công cụ quản lý tài nguyên, phân quyền và quản lý quyền truy cập trên Google Cloud. 0 + Google Cloud Certification 0 + […]
CSO Roundtable 2022 – The Hybrid Cloud Security Roadmap
25 August, 2022
Offline HCM
Đăng ký ngay “Sử dụng Public Cloud có an toàn không?” Đối với câu hỏi này, CIO phải thay đổi từ “Public Cloud có an toàn không?” thành “Tôi có đang sử dụng Public Cloud một cách an toàn không? Thông tin sự kiện Với nội dung nhấn mạnh tầm quan trọng của bảo mật […]
More posts