GOOGLE TECH 2023: Revolution in Gaming & Web3

19th October, 2023
Hồ Chí Minh
Asset 5

About Our Event
GoogleTech 2023 với chủ đề Revolution in Web3 & Gaming - sự kiện offline networking và thảo luận trực tiếp cùng với các lãnh đạo, chuyên gia về công nghệ và phát triển cộng đồng, đặc biệt trong lĩnh vực Gaming & Web3 sẽ là cầu nối giúp các doanh nghiệp có cơ hội tiếp cận và tận dụng sức mạnh của Google Cloud trong việc xây dựng và phát triển nền tảng cho mình.

Sự kiện sắp diễn ra

GOOGLE TECH 2023: Revolution in Gaming & Web3
19th October, 2023
Hồ Chí Minh
GoogleTech 2023 với chủ đề Revolution in Web3 & Gaming - sự kiện offline networking và thảo luận trực tiếp cùng với các lãnh đạo, chuyên gia về công nghệ và phát triển cộng đồng, đặc biệt trong lĩnh vực Gaming & Web3 sẽ là cầu nối giúp các doanh nghiệp có cơ hội tiếp cận và tận dụng sức mạnh của Google Cloud trong việc xây dựng và phát triển nền tảng cho mình.

Sự kiện đã kết thúc

Innovate and Integrate: SAP on Google Cloud
14 Sep, 2023
Offline HCM
Đăng ký ngay Thông tin sự kiện Sự kiện “Innovate & Integrate: SAP on Google Cloud” nhằm mục tiêu giúp các doanh nghiệp khám phá tiềm năng hệ thống SAP của mình với các công nghệ từ Google Cloud. Sự hợp tác này mang lại các công nghệ tiên tiến hàng đầu, nâng tầm chuyển […]
Google Workspace & Future Trends in Location Intelligence with Google Maps API
24th August, 2023
Online
Đăng ký ngay Thông tin sự kiện Một chủ đề sự kiện tiềm năng kết hợp cả Google Maps và Google Workspace. Với khả năng tận dụng thông tin vị trí để tăng cường cộng tác và hiệu quả, Webinar lần này cùng Cloud Ace sẽ khám phá cách các doanh nghiệp có thể tích […]
Transforming Business Intelligence and Analytics with Looker
10th August, 2023
Online
Đăng ký ngay Thông tin sự kiện Looker là công cụ BI được phát triển dựa trên thiết kế mô hình dữ liệu phân tầng LookML, có khả năng cung cấp những phương pháp phân tích tinh vi, sau đó đúc kết thành những bản báo cáo point-and-click bởi người dùng doanh nghiệp. Sự kết […]
More posts