GOOGLE WORKSPACE – last call to upgrade from G Suite Legacy Free Edition

26 May, 2022
Online
Asset 5

About Our Event
Đăng ký ngay Google Workspace – Virtual Hub làm việc sáng tạo chuyên nghiệp dành cho Doanh Nghiệp trên nền tảng Google Cloud. Thông tin sự kiện Sự ra đời của Google Workspace nhằm mang lại một diện mạo mới cho dòng sản phẩm chủ đạo hướng tới khách hàng doanh nghiệp. Google Workspace đã […]

Sự kiện sắp diễn ra

APIGEE: Unlocking new business channels with Google Cloud
09 June, 2022
Online
Đăng ký ngay Thông tin sự kiện Apigee là một công cụ kiểm tra API trên nhiều nền tảng cloud, cho phép người dùng đo lường và kiểm tra hiệu suất API, hỗ trợ và xây dựng các API. Hồ sơ về câu chuyện thành công của khách hàng Apigee gồm những tên tuổi lớn […]
GOOGLE WORKSPACE – last call to upgrade from G Suite Legacy Free Edition
26 May, 2022
Online
Đăng ký ngay Google Workspace – Virtual Hub làm việc sáng tạo chuyên nghiệp dành cho Doanh Nghiệp trên nền tảng Google Cloud. Thông tin sự kiện Sự ra đời của Google Workspace nhằm mang lại một diện mạo mới cho dòng sản phẩm chủ đạo hướng tới khách hàng doanh nghiệp. Google Workspace đã […]

Sự kiện đã kết thúc

CIO Round Table 2022 – #Digital-First journey with Google Cloud – Offline in Hanoi
05 May, 2022
Offline
Đăng ký ngay Thông tin sự kiện CIO RoundTable 2022 là sự kiện cung cấp các nội dung best-in-class về hạ tầng kỹ thuật Google Cloud, cơ hội kết nối cùng cấp C-Level và trải nghiệm câu chuyện thành công của khách hàng từ các chuyên gia hàng đầu của Cloud Ace và Google Cloud. […]
Google Cloud for EdTech – Leverage Data & AI/ML to scale
12 April, 2022
Online
Đăng ký ngay Thách thức mới mà đại dịch mang lại cho ngành giáo dục là làm sao để cải tiến được mô hình học thuật, tăng tốc chuyển đổi hệ thống quản lý để tăng tính cạnh tranh toàn cầu, cũng như mang lại chất lượng giáo dục cao thông qua việc chuyển đổi […]
CIO Round Table 2022
07 April, 2022
Offline
Đăng ký ngay Thông tin sự kiện The digital-first era for the FSI industry is all about personalization and seamless customer journeys, according to IDC. To adapt to this new era, the players in this industry are investing in core modernizations, digital payments, fintech collaborations, and intelligent process automations across the customer value chain. 0 […]
More posts