Tối ưu hoá bảo mật trên Google Cloud với Security Command Center và Check Point Cloud Guard

02 December, 2021
Online
Asset 5
Tối ưu hoá bảo mật trên Google Cloud với Security Command Center và Check Point Cloud Guard

About Our Event
Trong thời đại 4.0, việc chuyển đổi sang đám mây đã trở thành một xu hướng tất yếu. Bên cạnh hiệu quả và lợi ích kinh tế, người dùng còn phải đối mặt với một thách thức mang tên bảo mật đám mây.

Sự kiện sắp diễn ra

Tích hợp Palo Alto Networks Prisma Cloud với Google Security Command Center
16 December, 2021
Online
Đăng ký ngay Trong thời đại 4.0, việc chuyển đổi sang đám mây đã trở thành một xu hướng tất yếu. Bên cạnh hiệu quả và lợi ích kinh tế, […]
Tối ưu hoá bảo mật trên Google Cloud với Security Command Center và Check Point Cloud Guard
02 December, 2021
Online
Trong thời đại 4.0, việc chuyển đổi sang đám mây đã trở thành một xu hướng tất yếu. Bên cạnh hiệu quả và lợi ích kinh tế, người dùng còn phải đối mặt với một thách thức mang tên bảo mật đám mây.

Sự kiện đã kết thúc

EVENT ONE DATE
17-18 December, 2021
Online
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
Unlock real-time business insights with Google BigQuery
29 July, 2021
Online
Với sự linh hoạt, đa dạng trong sản phẩm dịch vụ, khả năng tính toán cũng như mở rộng tức thời – hơn 100+ sản phẩm dịch vụ của Google Cloud đã và đang đồng hành với các Doanh nghiệp trong công cuộc chuyển đổi và phát triển bền vững ngày nay.
In the cloud era, why choose GCP?
29 July, 2021
Online
Webinar “In the cloud era, why choose GCP?”sẽ nâng cao kĩ năng, kiến thức và các best-practice trên Google Cloud Platform
More posts