API Management: Understanding the basics with Apigee

18th May, 2023
Online
Asset 5

About Our Event
Đăng ký ngay Thông tin sự kiện Với nguồn dữ liệu tăng vọt theo thời gian, việc quản lý và bảo mật các API là rất quan trọng để duy trì tính bảo mật và độ tin cậy của ứng dụng – đó là lúc Apigee ra đời.  Được đánh giá là Leader in 2021 […]

Sự kiện sắp diễn ra

API Management: Understanding the basics with Apigee
18th May, 2023
Online
Đăng ký ngay Thông tin sự kiện Với nguồn dữ liệu tăng vọt theo thời gian, việc quản lý và bảo mật các API là rất quan trọng để duy trì tính bảo mật và độ tin cậy của ứng dụng – đó là lúc Apigee ra đời.  Được đánh giá là Leader in 2021 […]

Sự kiện đã kết thúc

How to avoid a surge billing in Cloud?
05th May, 2023
Online
Đăng ký ngay Thông tin sự kiện Khi ngày càng có nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp về Gaming và Web3 đang dần chuyển sang Public Cloud, điều này cho thấy nhu cầu bảo mật tốt hơn để bảo vệ dữ liệu và tài sản nhạy cảm khỏi các mối đe dọa […]
Build next-level business intelligence with Looker
16th Mar, 2023
Online
Đăng ký ngay Thông tin sự kiện Với sự tăng trưởng của Modern Data Stack, Looker được sử dụng nhiều như một công cụ chính cho hoạt động kinh doanh thông minh (business intelligence), hay còn gọi là trực quan hóa dữ liệu (data visualization). Từ kinh nghiệm triển khai thực tế và đứng đằng […]
Kafka Real Time Event Based data streaming with Aiven
23th Feb, 2023
Online
Đăng ký ngay Thông tin sự kiện Apache Kafka thường được mô tả là một nền tảng phát trực tuyến – cung cấp một nền tảng dữ liệu đám mây nguồn mở và được quản lý hoàn toàn. Thiết lập Kafka được quản lý hoàn toàn trong vòng chưa đầy 10 phút — trực tiếp […]
More posts