Hiểu biết và sử dụng công cụ xử lý dữ liệu Google Cloud chỉ trong 1 ngày

Google Cloud Training Day: Big Data & Machine Learning Fundamental

29 Sep, 2022
Online

slide_1-1

Thông tin sự kiện

Khóa học cung cấp kiến thức tổng quát về các công cụ xử lý dữ liệu và thực thi các thuật toán Machine Learning vào xử lý dữ liệu trên Google Cloud

Google Cloud luôn đề cao và tập trung vào việc xây dựng các giải pháp, trong đó Apigee: Leader in 2021 Gartner ® Magic Quadrant ™ for Full Life Cycle API Management đã thể hiện nỗ lực tối ưu hóa cho khách hàng doanh nghiệp trong cuộc chiến API của Google Cloud.

0 +
Google Cloud Certification
0 +
Specialization
0 +
Country

Check The Schedule

Thursday, 26th May 2022

02:30pm
Opening
03:00pm
Unlocking new business channels with APIs
03:30pm
Apigee - Full Lifecycle API Management
04:00pm
Q&A

Event Speaker

Avatar
Ha Phan
Solution Architect
Google Cloud
Avatar
Lam Bao Vuong
Dev App Lead
Cloud Ace

Partners

Check Who Makes This Event Possible! 

Google Cloud

Hurry Up!
Limited tickets available