20180914_seminar

Sự kiện “Ứng dụng Google Cloud Platform” tại Hà Nội

20180914_seminar

Overview

Tiếp nối chuỗi hội thảo về “Ứng dụng Google Cloud Platform trong doanh nghiệp”, sự kiện tiếp theo sẽ được tổ chức vào tháng 9 tại Hà Nội với chủ đề về ứng dụng các dịch vụ của Google Cloud trong việc xây dựng một hệ thống vượt trội về khả năng scale và quản lý phiên bản, cũng như cách ứng dụng các Cloud API của Google để xây dựng những ứng dụng AI tại Việt Nam.

Sự kiện MIỄN PHÍ do Cloud Ace Viet Nam – Google Cloud Premier Partner tổ chức, sẽ cung cấp cho bạn kiến thức tổng quan về Google Cloud và những công nghệ tiên tiến giúp bạn xây dựng một Ecosystem trên Google Cloud.

Agenda

  1. Xây dựng hệ thống CI/CD và Canary release với Google Kubernetes & Jenkins
  2. Ưu điểm của Google Cloud Platform tại Việt Nam
  3. Ứng dụng Google Cloud API
  4. Giải pháp phân tích Big Data

Speaker

  • Mr. Đăng Đinh – Cloud System Engineer
  • Mr. Tuyên Phạm – Google Certified Professional Cloud Architect

Register/Fee

Miễn phí (Yêu cầu đăng ký trước)

Location/Platform

BisHub Co-working Space
142b Đê la Thành, Nam Đồng, Đống Đa, Đống Đa Hà Nội