Google Cloud Premier Partner
20202019_seminar

Overview

The goal is to turn data into information and information into insight.
– Carly Fiorina.

Tổng quan về sự kiện:
Bạn đang quan tâm về chủ đề phân tích dữ liệu trên nền tảng Google Cloud? Bạn sẽ được tiếp cận về tổng quan của nền tảng với các kĩ thuật khai phá dữ liệu mới nhất trên Google Cloud Platform.

Agenda

  1. CGP Introduction
  2. VM Migration on Google Cloud
  3. Phân khúc khách hàng với Machine Learning

Speakers

  • Mr.Thắng Lê – Sales Lead
  • Mr.Hiếu Lê – Professional Data Engineer

Register/Fee

Miễn phí (Yêu cầu đăng ký trước)

Location/Platform

CirCO Hoang Dieu
H3 Building, 1st Floor, 384 Hoàng Diệu, Phường 6, Quận 4, Hồ Chí Minh

Về Cloud Ace

Cloud Ace là Premier Partner hàng đầu tại Việt Nam được Google chứng nhận. Chúng tôi chuyên cung cấp dịch vụ hỗ trợ trọn gói (One Stop Service) bao gồm thiết kế, cài đặt cho đến vận hành, bảo trì và đào tạo tất cả các mảng liên quan đến nền tảng Google Cloud Platform.

Shopping Basket