Google Cloud Managed Service Provider
20200910_webinar

Mở đầu cho Webinar tháng 09 lần này của Cloud Ace thì bộ đôi: CI (Continuous Integration) và CD (Continuous Delivery) sẽ được “trình làng”. Bạn sẽ cập nhật được xu hướng áp dũng hệ thống Severless cùng việc làm thế nào để triển khai CI/CD với Cloud Build.

Topic:

  • Mr Thang Pham – Cloud Ace Sales Lead
    • GCP Overview + các xu hướng áp dụng hệ thống Severless trong Doanh nghiệp
  • Mr Dinh Pham – Google Cloud Developer
    • Serverless CI/CD pipeline with Google Cloud Build)

Register Link:

https://forms.gle/vhSjWukpgNDCPhW9A

Shopping Basket