Google Cloud Managed Service Provider
20200917_webinar

Đến với buổi webinar lần này, các doanh nghiệp sẽ có thêm hiểu biết để kiểm soát được chi phí trên BigQuery như: theo dõi, cảnh báo và giới hạn lưu lượng dữ liệu sử dụng hàng ngày tránh chi phí tăng đột biến ngoài tầm kiếm soát . Bên cạnh đó chúng tôi sẽ đi sâu vào các kỹ thuật giúp tối ưu câu truy vấn, kỹ thuật thiết kế data warehouse để sử dụng BigQuery một cách hiệu quả và tiết kiệm nhất.

Join Webinar -“Quotas, Alert and Best practices to design BigQuery Data Warehouse ” của Cloud Ace để được demo cách triển khai hệ thống trên Bigquery bởi các chuyên gia của Cloud Ace nhé!

Topic:

  1. Setting up Quotas and Alert for BigQuery
  2. Techniques to design data warehouse and optimize query on BigQuery

Speaker:

  • Mr Huu Tu Phan – Google Cloud Data Engineer
  • Mr Mai Thi – Google Cloud Backend Developer

Shopping Basket