Google Cloud Premier Partner
25 March, 2021
Online

[Webinar] Quán Quân GCP – Week 3: Serverless Cloud Run Development

  • Ngày
  • Giờ
  • Phút
  • Giây
  • 0Ngày
  • 0Giờ
  • 0Phút
  • 0Giây
webinar-20210325

About Our Event

Webinar “Google Cloud Platform StudyJams” được đồng hành cùng sự kiện Quán Quân GCP sẽ nâng cao kĩ năng Google Cloud, cực kỳ hữu ích cho công việc hằng ngày lẫn cho việc tìm kiếm các cơ hội việc làm trong tương lại.

Topic: Serverless Cloud Run Development

Speaker: Mai Thi – Cloud Developer

GCP Certification: Google Cloud Architect, Cloud Data Engineer, Cloud Associate Engineer, Cloud Network

0 +
Google Cloud Certification
0 +
Specialization
0 +
Country

Sponsers & Partners

Check Who Makes This Event Possible! to significant support from its Board of Trustees, receives contributions.

gcp
ca-logo-Square-1200px

Get Direction to the Event Hall

Hurry Up!
Limited tickets available

    Shopping Basket