Google Cloud Managed Service Provider
23th Feb, 2023
Online

Kafka Real Time Event Based data streaming with Aiven

slide_1-1

Thông tin sự kiện

Apache Kafka thường được mô tả là một nền tảng phát trực tuyến - cung cấp một nền tảng dữ liệu đám mây nguồn mở và được quản lý hoàn toàn. Thiết lập Kafka được quản lý hoàn toàn trong vòng chưa đầy 10 phút — trực tiếp từ bảng điều khiển web hoặc lập trình thông qua API, CLI, Terraform hoặc Kubernetes.

Dễ dàng kết nối với hơn 30 nguồn data sources cùng nhật ký và số liệu có sẵn và cùng đồng hành với Google Cloud. Aiven đã giúp cho việc thiết lập, bảo mậtcấu hình hệ thống, bảo trì liên tụcmở rộng quy mô một cách đáng tin cậy, giúp khách hàng có thể tập trung vào hoạt động kinh doanh cốt lõi và các ứng dụng sẵn có.

0 +
Google Cloud Certification
0 +
Specialization
0 +
Country

Check The Schedule

Thursday, 23th Feb 2023

02:30pm
Opening
02:45pm
Cloud Ace
Sharing challenge & trend of Data
03:10pm
Aiven
Kafka Real Time Event - Based data streaming with Aiven
03:50pm
Mini Activity
04:00pm
Q&A | Wrap Up

Event Speaker

Avatar
Duong Hoai An
Account Manager
Cloud Ace
Avatar
Emil Sulistya
Senior Partner Solution Architect
Aiven

Partners

Check Who Makes This Event Possible! 

Google Cloud
Landing Page (1920x1080) (55)

Hurry Up!
Limited tickets available

    Shopping Basket