Google Cloud Managed Service Provider
seminar_20202608_event_banner-1

Tổng quan về sự kiện

Nối tiếp buổi Webinar ngày 06/08 vừa qua với chủ đề “Webinar – Building application to migrate data to Bigquery” với các câu hỏi đặt ra làm sau để tối ưu hóa chi phí khi bước đầu sử dụng Bigquery từ phía khán giả – Thì buổi chia sẻ tiếp theo đây từ các chuyên gia của Cloud Ace – premier Partner của Google sẽ tiếp tục sharing về vấn đề chi phí này nhé!

Thông tin chi tiết

Section 1: Solution to optimize bigquery cost
Section 2: Using data studio to visualize bigquery cost
Section 3: Demo

THỨ BA, 25 THÁNG 8, 2020 LÚC 9:30 – 11:00
Register link: https://forms.gle/B3CKx8krcyqXd71M7

Về Cloud Ace

Cloud Ace là Google Cloud Platform Premier Partner hàng đầu tại Việt Nam. Chúng tôi cung cấp dịch vụ hỗ trợ trọn gói (One Stop Service) bao gồm thiết kế, cài đặt cho đến vận hành, bảo trì và đào tạo tất cả các mảng liên quan đến nền tảng Google Cloud Platform.

Shopping Basket