Google Cloud Managed Service Provider
8 December, 2021
Online

Webinar: [𝑪𝒍𝒐𝒖𝒅 𝑹𝒖𝒏 𝒂𝒏𝒅 𝑮𝒐𝒐𝒈𝒍𝒆 𝑨𝒑𝒑 𝑬𝒏𝒈𝒊𝒏𝒆] Choosing a Serverless option to run your App

  • Ngày
  • Giờ
  • Phút
  • Giây
  • 0Ngày
  • 0Giờ
  • 0Phút
  • 0Giây
webinar-0812

About Our Event

Được công bố lần đầu tiên tại hội nghị Google Cloud Next vào tháng 4 năm 2019 – 𝐂𝐥𝐨𝐮𝐝 𝐑𝐮𝐧 là một chủ đề khiến user của GCP đặt ra nhiều câu hỏi hơn cà – và trỡ thành Topic Hot do nhà Cloud Ace mang đến trong tháng 12 này.𝐒𝐞𝐫𝐯𝐞𝐫𝐥𝐞𝐬𝐬 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐮𝐭𝐞 𝐏𝐥𝐚𝐭𝐟𝐨𝐫𝐦 nào phù hợp với doanh nghiệp của bạn? Join ngay Webinar của Cloud Ace và có thêm 100% cơ hội nhận lên tới 𝟒𝟎𝟎𝟎$ Credit từ Google Cloud cho các Doanh nghiệp Start-Up nhé!
0 +
Google Cloud Certification
0 +
Specialization
0 +
Country

Sponsers & Partners

Check Who Makes This Event Possible! to significant support from its Board of Trustees, receives contributions.

gcp
ca-logo-Square-1200px

Get Direction to the Event Hall

Hurry Up!
Limited tickets available

    Shopping Basket