Google Cloud Managed Service Provider
10th August, 2023
Online

Transforming Business Intelligence and Analytics with Looker

slide_1-1

Thông tin sự kiện

Looker là công cụ BI được phát triển dựa trên thiết kế mô hình dữ liệu phân tầng LookML, có khả năng cung cấp những phương pháp phân tích tinh vi, sau đó đúc kết thành những bản báo cáo point-and-click bởi người dùng doanh nghiệp.

Sự kết hợp này là niềm ''mơ ước” của lĩnh vực BI trong hơn 20 năm qua, và Looker đã hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn bất kỳ sản phẩm nào khác.

Tuy nhiên, làm thế nào để doanh nghiệp có thể ứng dụng Looker trong việc chuyển đổi hệ thống Business Intelligence và phân tích dữ liệu?

Tất cả sẽ được chia sẻ tại sự kiện ''Transforming Business Intelligence and Analytics with Looker'' cùng các chuyên gia của Cloud Ace. 

0 +
Google Cloud Certification
0 +
Specialization
0 +
Country

Check The Schedule

Thursday, 10th August 2023

2:30 pm
Opening
2:35 pm
Reimagine your Data Experience with Google Cloud
3:00 pm
Data Modernization with Looker
3:30 pm
Special Panel Discuss

Event Speaker

Avatar
Thi Mai
Senior Data Engineer
Cloud Ace
Ha Nguyen Xuan
Data Analytic Lead - Vietnam
Google Cloud
Thi Anh Pham
Data & BI Director
Yeah1 Group
Special Panel Guest

Partners

Check Who Makes This Event Possible! 

Google Cloud

Hurry Up!
Limited tickets available

    Shopping Basket