Google Cloud Managed Service Provider
02 December, 2021
Online

Tối ưu hoá bảo mật trên Google Cloud với Security Command Center và Check Point Cloud Guard

slide_1-1

Trong thời đại 4.0, việc chuyển đổi sang đám mây đã trở thành một xu hướng tất yếu. Bên cạnh hiệu quả và lợi ích kinh tế, người dùng còn phải đối mặt với một thách thức mang tên bảo mật đám mây. 

Thông tin sự kiện

Thực tế này đòi hỏi các doanh nghiệp, tổ chức ứng dụng phải nâng cao trách nhiệm, quan tâm hơn đến các vấn đề liên quan đến bảo mật thông tin, dữ liệu. Nền tảng bảo mật tích hợp được coi là giải pháp “lá chắn” hàng đầu để ngăn chặn các cuộc tấn công và giảm thiểu rủi ro.

0 +
Google Cloud Certification
0 +
Specialization
0 +
Country

Check The Schedule

Thursday, 2nd December 2021

02:30pm
Giới thiệu hạ tầng/dịch vụ
02:50pm
Tối ưu hóa bảo mật & đa nền tảng Cloud với Check Point Cloud Guard
03:15pm
Giới thiệu mô hình tích hợp và usecase cho Doanh nghiệp B-FSI và Enterprise
03:45pm
Lucky Draw | Q&A

Event Speaker

Avatar

Thu Ho

Channel Account Manager
Check Point Software Technologies
Avatar

Phuong Nguyen

Head of
Solution Architect
Cloud Ace
Avatar

Binh Nguyen

Solution Architect
Check Point Software Technologies

Partners

Check Who Makes This Event Possible! 

NWNO_positive_colors (2)

Online Webinar

Hurry Up!
Limited tickets available

    Shopping Basket