Google Cloud Managed Service Provider
16 December, 2021
Online

Tích hợp Palo Alto Networks Prisma Cloud với Google Security Command Center

slide_1-1

Trong thời đại 4.0, việc chuyển đổi sang đám mây đã trở thành một xu hướng tất yếu. Bên cạnh hiệu quả và lợi ích kinh tế, người dùng còn phải đối mặt với một thách thức mang tên bảo mật đám mây. 

Thông tin sự kiện

Thực tế này đòi hỏi các doanh nghiệp, tổ chức ứng dụng phải nâng cao trách nhiệm, quan tâm hơn đến các vấn đề liên quan đến bảo mật thông tin, dữ liệu. Nền tảng bảo mật tích hợp được coi là giải pháp “lá chắn” hàng đầu để ngăn chặn các cuộc tấn công và giảm thiểu rủi ro.

0 +
Google Cloud Certification
0 +
Specialization
0 +
Country

Check The Schedule

Thursday, 16th December 2021

02:30pm
Giới thiệu hạ tầng/dịch vụ
02:50pm
Building a comprehensive Zero Trust Cloud Architecture for Google Cloud environment
03:00pm
Complete Security for the Cloud: Prisma Cloud + Google
03:20pm
Take control of security with Cloud Security Command Center
03:50pm
Kahoot | Q&A

Event Speaker

Avatar

Phillip Hung Cao

Solutions Architect & Zero Trust Strategist
Palo Alto Networks
Avatar

Elaine Loo

Solutions Architect Prisma Cloud, ASEAN
Palo Alto Networks
Avatar

Phuong Nguyen

Head of
Solution Architect
Cloud Ace

Partners

Check Who Makes This Event Possible! 

palo-alto-networks-firewall

Online Webinar

Hurry Up!
Limited tickets available

    Shopping Basket