Google Cloud Managed Service Provider
12 November, 2020
Online

Private: [Google Ads] Vietnam’s Search for Tomorrow

  • Ngày
  • Giờ
  • Phút
  • Giây
  • 0Ngày
  • 0Giờ
  • 0Phút
  • 0Giây
vietnam-domestic-app

About Our Event

APP GROWTH WORKSHOP

Hãy cùng tham gia buổi giao lưu trực tuyến với đội ngũ Google App Growth để khám phá chiến lược xây dựng sản phẩm và thu hút người dùng cho ứng dụng trên thị trường Việt Nam. 
Đến với buổi toạ đàm, chúng tôi mời các vị diễn giả với nhiều chuyên môn từ Google. Họ sẽ cùng chia sẻ những kinh nghiệm quý giá trong các lĩnh vực sau: 

Xây dựng chiến lược chọn thị trường và thu hút người dùng 

Xây dựng nền tảng tracking dữ liệu để tăng chất lượng ứng dụng 

Cách chạy chiến dịch thương hiệu cho mùa lễ Tết

0 +
Google Cloud Certification
0 +
Specialization
0 +
Country

Agenda:

14:00 – 15:30 pm: Phát triển ứng dụng cho thị trường Việt Nam

Thông tin về thị trường và mùa lễ hội,  Tết sắp tới.

Làm sao để xây dựng chiến lược marketing hiệu quả tại thị trường Việt Nam.

Xây dựng chiến lược thu hút người dùng. 

Xây dựng chiến dịch thương hiệu.

Xây dựng nội dung creative cho lễ hội, Tết.

Sử dụng Firebase trong phát triển sản phẩm và marketing.

Case study: Client đã xây dựng chiến lược marketing như thế nào cho từng mục đích cụ thể

Sponsers & Partners

Check Who Makes This Event Possible! to significant support from its Board of Trustees, receives contributions.

gcp
ca-logo-Square-1200px

Get Direction to the Event Hall

Hurry Up!
Limited tickets available

    Shopping Basket