Google Cloud Managed Service Provider
27th Oct, 2022
Online

Improve Your Data Architecture with MongoDB Atlas on Google Cloud

slide_1-1

➡️ Hãy tham gia cùng team MongoDB, GCP và Cloud Ace Việt Nam
Thời gian: 2:00 chiều Thứ Năm, ngày 27 tháng 10 năm 2022

Thông tin sự kiện

MongoDB Atlas là nền tảng dữ liệu trên Cloud ưu việt hỗ trợ hiệu quả cho các Developer và DevOps bằng cách tối giản các quy trình theo dõi và quản trị cơ sở dữ liệu.
Kết hợp với sức mạnh của Google Cloud, Atlas giúp bạn triển khai các cụm dữ liệu của mình một cách dễ dàng với khả năng mở rộng tối đa, mà vẫn đảm bảo rằng cơ sở dữ liệu của mình được chạy theo phương thức tốt nhất về mặt vận hành và bảo mật.

Check The Schedule

Thur, 27th Oct 2022

02:30pm
Opening
02:45pm
Intro to MongoDB Developer Data Platform
03:10pm
Shared Architecture with GCP
03:30pm
MongoDB Atlas Demo
04:00pm
Q&A | Mini Game | Wrap Up

Event Speaker

Avatar
Hailey Dinh
Senior Account Executive
MongoDB
Avatar
Linh Duong
Corporate account manager
Google Cloud
Avatar
Eugene Tan
Associate Solutions Architect
MongoDB

Partners

Check Who Makes This Event Possible! 

Google Cloud
Green (1)

Hurry Up!
Limited tickets available

  0 +
  Google Cloud Certification
  0 +
  Specialization
  0 +
  Country
  Shopping Basket