Google Cloud Managed Service Provider
24 Nov, 2022
Online

Hybrid Cloud Migration Roadmap with Anthos

slide_1-1

Thông tin sự kiện

Nổi lên trong giới điện toán đám mây gần đây, đâu là lí do Google Anthos lại trở thành cái tên đươc nhiều kiến trúc sư kĩ thuật ứng dụng đến như vậy? Khi các doanh nghiệp đặt mục tiêu tận dụng sức mạnh của Cloud, thì việc di chuyển (migrate) và hiện đại hóa (modernize) các ứng dụng kế thừa sẽ đóng vai trò trọng tâm trong việc phát triển bền vững.

Với ưu điểm có khả năng kết hợp nhiều dịch vụ với nhau để tạo điều kiện thuận lợi cho khả năng mở rộng, tương tác, lưu trữ, chủ quyền dữ liệu và tính bảo mật cao, Anthos là một nền tảng ứng dụng phù hợp cho cả Hybrid và Multi-cloud. Theo nghiên cứu của Forrester, Migrate for Anthos giúp tăng 75% khả năng Application Migration

0 +
Google Cloud Certification
0 +
Specialization
0 +
Country

Check The Schedule

Thursday, 24th Nov 2022

02:30pm
Opening
02:45pm
Xu hướng của doanh nghiệp ưa chuộng xài Hybrid Cloud
03:10pm
Điều kiện gì cần lên Cloud? Cloud Ace đóng vai trò gì cho DN chuyển đổi số?
03:30pm
Migration Roadmap with GKE
04:00pm
Q&A | Mini Games | Wrap Up

Event Speaker

Avatar
Ngoc Pham
Account Manager
Cloud Ace
Avatar
Nam Tran
Solution Architect
Cloud Ace

Partners

Check Who Makes This Event Possible! 

Google Cloud

Hurry Up!
Limited tickets available

    Shopping Basket