Google Cloud Managed Service Provider
05th May, 2023
Online

How to avoid a surge billing in Cloud?

slide_1-1

Thông tin sự kiện

Khi ngày càng có nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp về Gaming và Web3 đang dần chuyển sang Public Cloud, điều này cho thấy nhu cầu bảo mật tốt hơn để bảo vệ dữ liệu và tài sản nhạy cảm khỏi các mối đe dọa trên mạng ngày càng tăng.

Doanh nghiệp cần trang bị thêm kiến thức để nhanh chóng xác định và áp dụng những phương pháp giảm thiểu rủi ro nhằm giữ an toàn cho cơ sở hạ tầng đám mây của doanh nghiệp.

Để tránh khỏi những rủi ro và sự cố bảo mật như truy cập trái phép, vi phạm dữ liệu hoặc gần đây nhất là sự xuất hiện của các cuộc tấn công khai thác tiền điện tử (crypto-mining) có thể dẫn đến mất dữ liệu, thiệt hại về uy tín và tác động tài chính lớn.

0 +
Google Cloud Certification
0 +
Specialization
0 +
Country

Check The Schedule

Friday, 5th May 2023

2:00 pm GMT+7
Emerging security incidents. What is Crypto Mining? How? Risk? Cost
2:15 pm GMT+7
Software supply chain security best practices and demo
2:30 pm GMT+7
Security Monitoring demo
2:45 pm GMT+7
Why Google Cloud helps to strengthen security?
3:00 pm GMT+7
Assessment | Q&A

Partners

Check Who Makes This Event Possible! 

Google Cloud

Hurry Up!
Limited tickets available

    Shopping Basket