Google Cloud Managed Service Provider
24th August, 2023
Online

Google Workspace & Future Trends in Location Intelligence with Google Maps API

slide_1-1

Thông tin sự kiện

Một chủ đề sự kiện tiềm năng kết hợp cả Google MapsGoogle Workspace. Với khả năng tận dụng thông tin vị trí để tăng cường cộng tác và hiệu quả, Webinar lần này cùng Cloud Ace sẽ khám phá cách các doanh nghiệp có thể tích hợp dữ liệu dựa trên vị trí từ Google Maps và cách tối ưu quy trình làm việc của Google Workspace để cải thiện hiệu quả hoạt động và cộng tác trong doanh nghiệp.

0 +
Google Cloud Certification
0 +
Specialization
0 +
Country

Check The Schedule

Thursday, 24th August 2023

2:30 pm
Opening
2:35 pm
Enhanced Google Workspace Collaboration and Efficiency
3:00 pm
Best Practices for Location Intelligence with Google Maps
3:30 pm
Q&A | Promotion

Event Speaker

Avatar
Dat Nguyen
Solution Architect
Cloud Ace
Duong Hoai An
Account Manager
Cloud Ace
Phong Dang
Google Maps Specialist
Cloud Ace

Partners

Check Who Makes This Event Possible! 

Google Cloud

Hurry Up!
Limited tickets available

    Shopping Basket