Google Cloud Managed Service Provider
23th November, 2023
Hà Nội

GOOGLE TECH 2023: Building Data & AI Lakehouse with Google Cloud

slide_1-1

Thông tin sự kiện

Đối diện với cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đã khiến mọi doanh nghiệp phải tập trung chú ý nhiều hơn nữa vào việc kiểm soát chi phí và năng suất lao động nhằm đạt hiệu quả cao hơn với chi phí thấp hơn (doing more with less). Nói cách khác trong giai đoạn này, việc triển khai BI để có thể “hiểu biết về quá khứ” “dự đoán tương lai” đang là chủ đề “nóng” với nhiều doanh nghiệp.

Hãy cùng các chuyên gia, nhà lãnh đạo hàng đầu từ Google Cloud, Cloud Ace khám phá tiềm năng phát triển và những giải pháp phân tích dữ liệu của Google Cloud kết hợp sức mạnh công nghệ AI cho doanh nghiệp tại sự kiện ''GoogleTech2023: Building Data & AI Lakehouse with Google Cloud''.

0 +
Google Cloud Certification
0 +
Specialization
0 +
Country

Check The Schedule

23th November, 2023

8:30am
Welcome Guest
9:00am
Opening
9:05am
Keynote Speech
9:15am
Topic 1 - Data Modernization & Business Intelligence
9:45am
Topic 2 - Building a Gen-AI ready data ecosystem
10:15am
Break & Exhibition Time
10:45am
Topic 3 - Customer Success User Case Sharing
11:15am
Panel Discussion
12:00pm
VIP Lunch & Networking

Event Speaker

Avatar
Tuyen Pham
Managing Director
Cloud Ace
Toan Nguyen
Country Manager Vietnam
Google Cloud
Ha Nguyen Xuan
Data Analytic Lead
Google Cloud
Tan Pham
Data Lead Vietnam
Cloud Ace

Partners

Check Who Makes This Event Possible! 

Google Cloud

Thank you
Our event is full, see you next time

Shopping Basket