Google Cloud Premier Partner
10 April, 2021
Online

Google Cloud Training – How to get these certs?

  • Ngày
  • Giờ
  • Phút
  • Giây
  • 0Ngày
  • 0Giờ
  • 0Phút
  • 0Giây
webinar-20210410

About Our Event

Maybe you miss this news] – Chứng chỉ Google Cloud Platform là một trong những chứng chỉ về Cloud được trả lương cao nhất năm 2019 và trong năm 2020 (theo thống kê của globalknowledge).

Và sau đây là một số những thông số khảo sát:
+ 87% Engineer cảm thấy tự tin hơn với các kỹ thuật trên Cloud Platform.
+ 30% được Google Cloud chứng nhận đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn hoặc có vai trò lãnh đạo trong công việc.

Và với Webinar này, anh Lâm Bảo Vương – Application Development Team lead – đạt được 07 Google Cloud Certifications sẽ chia sẻ cho chúng ta:
– How & Tips for Self-Study (Tự học)
– Planning for Achieving Google Cloud Certs
– Preparation process from A-Z

0 +
Google Cloud Certification
0 +
Specialization
0 +
Country

Sponsers & Partners

Check Who Makes This Event Possible! to significant support from its Board of Trustees, receives contributions.

gcp
ca-logo-Square-1200px

Get Direction to the Event Hall

Hurry Up!
Limited tickets available

    Shopping Basket