Google Cloud Managed Service Provider
12 April, 2022
Online

Google Cloud for EdTech – Leverage Data & AI/ML to scale

slide_1-1

Thách thức mới mà đại dịch mang lại cho ngành giáo dục là làm sao để cải tiến được mô hình học thuật, tăng tốc chuyển đổi hệ thống quản lý để tăng tính cạnh tranh toàn cầu, cũng như mang lại chất lượng giáo dục cao thông qua việc chuyển đổi số. 

Thông tin sự kiện

Với Google Workspace for Edu, Google Vertex AI, ML, trợ lý ảo hay các công cụ phục vụ cho mảng giáo dục đều tập trung vào trải nghiệm cho người dùng. Với các quản trị viên hay nhà quản lý, việc chuyển đổi lên Google Cloud Platform sẽ giải quyết được bài toán chi phí, và bài toán vận hành thông minh để tiết kiệm cả nhân lực và thời gian. Thảo luận thách thức, và giải pháp mà Google Cloud mang lại cho EdTech Industry tại webinar lần này. 

0 +
Google Cloud Certification
0 +
Specialization
0 +
Country

Check The Schedule

Tuesday, 12th April 2022

02:30pm
What's happening in EdTech Industry around the region?
03:00pm
Overview about Data and AI Strategy for EdTech
03:30pm
Introduction about Google Vertex AI
04:00pm
Sharing about training programs, games

Event Speaker

Avatar
Saurabh Mangal
Customer Engineer, ML, Public Sector
Google Cloud
Avatar
Yumi Thao Nguyen
Country Lead Public Sector & Education
Google Cloud
Avatar
Son Dang
Solution Architect
Google Cloud

Partners

Check Who Makes This Event Possible! 

Google-Cloud-Logo

Hurry Up!
Limited tickets available

    Shopping Basket