Google Cloud Managed Service Provider
13 Oct, 2022
Online

Google Cloud for EdTech: Building what’s next for Education

slide_1-1

Hầu hết mọi người biết đến Google với: Google search, Youtube, Maps và G Suite.

Trên thực tế, Google Cloud còn chú trọng vào khối ngành Giáo dục - Đào tạo các trải nghiệm thực tế.

Thông tin sự kiện

POWERING POSSIBILITIES WITH GOOGLE CLOUD

Google Cloud cung cấp trải nghiệm học tập thực hành, chương trình giảng dạy và các khoản GCP credit miễn phí để trang bị cho sinh viên, giảng viên và nhà nghiên cứu trở thành nhà tiên phong trong kỷ nguyên chuyển đổi số.

Khám phá các giải pháp Đám mây cho nhu cầu lưu trữ, phân tích, dữ liệu lớn, máy học và phát triển ứng dụng của EdTech.

0 +
Google Cloud Certification
0 +
Specialization
0 +
Country

Check The Schedule

Thur, 13th Oct 2022

02:30pm
Opening
02:45pm
Google is not just search, we are a large enterprise too
03:10pm
Why Google Cloud for EdTech
03:30pm
How we help you Business in EdTech industry?
04:00pm
Q&A | Mini Game | Wrap Up

Event Speaker

Avatar
Son Dang
Customer Engineer
Google Cloud
Avatar
Ngoc Mai
Account Manager
Cloud Ace

Partners

Check Who Makes This Event Possible! 

Google Cloud

Hurry Up!
Limited tickets available

    Shopping Basket