Google Cloud Managed Service Provider
google-ads-webinar-20201013

APP GROWTH WORKSHOP

Hãy cùng tham gia buổi giao lưu trực tuyến với đội ngũ Google App Growth để khám phá chiến lược xây dựng sản phẩm và thu hút người dùng cho ứng dụng Công Cụ & Tiện Ích (Tools & Utilities app). Đến với buổi toạ đàm, chúng tôi mời các vị diễn giả với nhiều chuyên môn từ Google. Họ sẽ cùng chia sẻ những kinh nghiệm quý giá trong các lĩnh vực sau:

  • Xây dựng chiến lược chọn thị trường và thu hút người dùng 
  • Xây dựng nền tảng tracking dữ liệu để tăng chất lượng ứng dụng 
  • Giải đáp các Chính sách Admob và Google Play 

URL: https://adsonair.withgoogle.com/events/tools-utilities-vn

Agenda:

14:00 – 15:20 PM
Chiến lược cho ứng dụng Tiện Ích

  1. Tổng quan xu hướng toàn cầu và tiềm năng thị trường của ứng dụng Tiện Ích.
  2. Chiến lược chọn thị trường và thu hút người dùng.
  3. Cách phát triển sản phẩm và định hướng marketing dựa trên Firebase.
  4. Giải đáp các chính sách về Play và Admob.

Shopping Basket