Google Cloud Premier Partner
10 March, 2022
Online

G-suite Legacy Free Edition to Google Workspace

slide_1-1

Google Workspace - "Hub" làm việc sáng tạo mới dành cho Doanh Nghiệp trên nền tảng Google Cloud.

Thông tin sự kiện

Khái niệm G-Suite - đặc biệt với phiên bản G-suite Legacy Free Edition quá quen thuộc với nhiều Doanh Nghiệp đang bị buộc thay thế bới Google Workspace từ ngày 01 tháng 05 năm 2022 bởi Google.

Hãy là Doanh nghiệp đi đầu ứng với keyword #Digital_First trending năm 2022 cùng Cloud Ace - Managed Service Partner - level đối tác cao cấp nhất của Google Cloud với ưu đãi lên đến hơn 50% cho các tài khoản Google Workspace.
 
0 +
Google Cloud Certification
0 +
Specialization
0 +
Country

Check The Schedule

Thursday, 17th February 2021

02:30pm
#10yearslookback for G-Suite Legacy Free Edition
02:50pm
Google Workspace - work Smarter no need Harder
03:15pm
Ways of implementing MongoDB on GCP.
03:45pm
Mini Games | Q&A

Event Speaker

Avatar

Dang Vu Anh

Soltuion Architect Specialist
Cloud Ace
Avatar

Duong Hoai An

Account Manager
Cloud Ace

Partners

Check Who Makes This Event Possible! 

Google-Cloud-Logo

Hurry Up!
Limited tickets available

    Shopping Basket