Google Cloud Managed Service Provider
future_proof_series

Giới thiệu chung

Nếu bạn là doanh nghiệp đã, đang hoặc sẽ tham gia mô hình kinh doanh Cross Border eCommerce, bạn sẽ muốn tận dụng tối đa những công cụ hỗ trợ miễn phí và giải pháp quảng cáo từ Google và các nền tảng thương mại điện tử đang có trên thị trường.

https://adsonair.withgoogle.com/events/future_proof_series

Về Future-proof Your Cross-border Business

Future-proof Your Cross-border Business Webinar Series là chuỗi hội thảo giúp bạn trang bị các kiến thức cần thiết để phát triển kinh doanh, từ tối ưu trang thương mại điện tử, nắm bắt chính sách quảng cáo tới vận dụng giải pháp Google Shopping và các nền tảng thương mại điện tử để lên chiến lược tiếp cận và thu hút khách hàng hiệu quả.

Google  trân trọng mời bạn tham dự chuỗi sự kiện Future-proof Your Cross-border Business. Doanh nghiệp có thể đăng ký tham dự một, nhiều buổi hay toàn bộ hội thảo tùy theo nhu cầu. Chúng tôi khuyến khích các doanh nghiệp đồng hành cùng chúng tôi trong suốt chương trình.

Lưu ý quan trọng:

Các nội dung của chương trình chỉ nhằm cung cấp các thông tin nền tảng hữu ích cho các nhà quảng cáo đã, đang và sẽ tham gia hình thức kinh doanh Cross Border eCommerce, không được xem như các phát ngôn chính thức của Google sử dụng trong các tin bài và sẽ không được ghi lại dưới bất kỳ hình thức nào.

Agenda:

Định vị, mở rộng kinh doanh tới các thị trường mới và sử dụng Google Analytics để phân tích chiến lược kinh doanh.

Schedule:

25/08/2020 14:00 – 15:30 PM

Speaker:

  • Brandon Đỗ
    • Nhà chiến lược kinh doanh Google
  • Queena Đỗ
    • Trưởng phòng phát triển đối tác, Đông Nam Á Google
  • Anh Ngo
    • Nhà chiến lược kinh doanh Google

Organizing:

Google Ads:Logo
Shopping Basket