Google Cloud Managed Service Provider
16th Mar, 2023
Online

Build next-level business intelligence with Looker

slide_1-1

Thông tin sự kiện

Với sự tăng trưởng của Modern Data Stack, Looker được sử dụng nhiều như một công cụ chính cho hoạt động kinh doanh thông minh (business intelligence), hay còn gọi là trực quan hóa dữ liệu (data visualization).

Từ kinh nghiệm triển khai thực tế và đứng đằng sau nhiều các công cuộc chuyển đổi số của khách hàng, buổi Live Demo lần này của Cloud Ace sẽ mang lại góc nhìn cận cảnh cho doanh nghiệp để lựa chọn những bước đi đầu tiên ứng dụng Google Cloud trong việc khai thác và ứng dụng dữ liệu với Looker.

0 +
Google Cloud Certification
0 +
Specialization
0 +
Country

Check The Schedule

Thursday, 16th Mar 2023

02:30pm
Welcome + Warm Up
02:35pm
Reimagine your Data Experience with Google Cloud
02:50pm
Data Modernization with Looker
03:15pm
Live Demo
04:00pm
Mini Game | Q&A | Wrap Up

Event Speaker

Avatar
Mai Thi
Senior Data Engineer
Cloud Ace
Avatar
Ha Nguyen Xuan
Data Analytics Lead - Vietnam
Google Cloud
Avatar
Ken Ly
Customer Engineer
- Data Analytics

Google Cloud

Partners

Check Who Makes This Event Possible! 

Google Cloud

Hurry Up!
Limited tickets available

    Shopping Basket