Google Cloud Managed Service Provider
18th May, 2023
Online

API Management: Understanding the basics with Apigee

slide_1-1

Thông tin sự kiện

Với nguồn dữ liệu tăng vọt theo thời gian, việc quản lý bảo mật các API là rất quan trọng để duy trì tính bảo mật và độ tin cậy của ứng dụng - đó là lúc Apigee ra đời. 

Được đánh giá là Leader in 2021 Gartner ® Magic Quadrant ™ for Full Life Cycle API Management, tham gia ngay Webinar của Cloud Ace để bước đầu làm quen với cách thức và lý do tận dụng công cụ quản lý API - cũng như thực hiện một số thao tác cơ bản như tạo (creating), xuất bản (publishing) và bảo mật (securing) API.

0 +
Google Cloud Certification
0 +
Specialization
0 +
Country

Check The Schedule

Thurday, 18th May 2023

2:30 pm
API Management: Understanding the basics
3:00 pm
Creating, publishing, and securing an API
3:30 pm
Study Case & Sharing
4:00 pm
MiniGame | Wrap Up

Event Speaker

Avatar
Tien Tran Cao
Cloud Engineer
Cloud Ace

Partners

Check Who Makes This Event Possible! 

Google Cloud

Hurry Up!
Limited tickets available

    Shopping Basket