Google Cloud Managed Service Provider
google-app-webinar-fintech-vietnam

Overview:

https://adsonair.withgoogle.com/events/google-app-webinar-fintech-vietnam

Hãy cùng Google tham gia buổi toạ đàm nơi chúng tôi chia sẻ những insight mới nhất và sâu sắc nhất từ toàn cảnh Fintech Việt Nam, sự thay đổi trong hành vi người dùng, và chiến lược phát triển người dùng chất lượng cao cho ứng dụng của bạn! 

Agenda:

GMT+7 (giờ Việt Nam)

  • 3pm – 3.15: Sự thay đổi trong hành vi người dùng trước và sau Covid
  • 3.15 – 3.30: Play Policy cho Fintech tại Việt Nam
  • 3.30 – 3.45: Chiến lược phát triển người dùng cho Fintech tại Việt Nam 

Spreaker:

  • Kat Tong
    • Fintech Business Development Manager, South East Asia Google
  • Thai-Anh Ngo
    • App Growth Manager, South East Asia Google
Shopping Basket