Google Cloud Managed Service Provider
20200815_webinar

Bạn dự định Up Cloud nhưng còn lo ngại về vấn đề bảo mật dữ liệu? Bạn chưa có giải pháp để bảo mật thông tin khi Up Cloud?
Thông qua Webinar, những chuyên gia Google Cloud sẽ chia sẻ những giải pháp kết hợp những Case study cụ thể giúp các bạn có những phương án bảo mật tốt hơn trong lĩnh vực tài chính.

Section

  1. Business Insights: Public cloud for financial services – Phong Dương – Account Manager of Cloud Ace
  2. Modern Data Warehouse for Financial Analytics – Hiếu Lê – Technical Manager of Cloud Ace
Shopping Basket