Google Cloud Premier Partner
theme2019-1

Tổng quan về sự kiện

Sẽ như thế nào khi doanh nghiệp đang “bị tràn” Data khi kho lưu trữ không còn được mở rộng khi Doanh nghiệp Upscale với tốc độ kinh doanh tăng trưởng ngày một cao?Join nay 𝗪𝗲𝗯𝗶𝗻𝗮𝗿 – 𝗕𝘂𝗶𝗹𝗱𝗶𝗻𝗴 𝗮𝗽𝗽𝗹𝗶𝗰𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝘁𝗼 𝗺𝗶𝗴𝗿𝗮𝘁𝗲 𝗱𝗮𝘁𝗮 𝘁𝗼 𝗕𝗶𝗴𝗾𝘂𝗲𝗿𝘆 của Cloud Ace để được demo cách chuyển dữ liệu lên hệ thống Bigquery bởi các chuyên gia của Cloud Ace nhé!

𝗧𝗼𝗽𝗶𝗰:
– Company introduction
– Introduction to bigquery
– Building your application to migrate data to bigquery
– Demo (migrate data from oracle to bigquery

𝗦𝗽𝗲𝗮𝗸𝗲𝗿:
Mr Huu Tu Phan – Google Cloud Data Engineer
Mr Mai Thi – Google Cloud Backend Developer

𝗥𝗲𝗴𝗶𝘀𝘁𝗲𝗿 𝗟𝗶𝗻𝗸:
https://forms.gle/UkruC8kgJKRZnxB46

Về Cloud Ace

Cloud Ace là Google Cloud Platform Premier Partner hàng đầu tại Việt Nam. Chúng tôi cung cấp dịch vụ hỗ trợ trọn gói (One Stop Service) bao gồm thiết kế, cài đặt cho đến vận hành, bảo trì và đào tạo tất cả các mảng liên quan đến nền tảng Google Cloud Platform.

Shopping Basket