Google Cloud Premier Partner
colorful-covid-19-learning-initiatives-webinar-announcements-twitter-post-3

Tổng quan về sự kiện

BẠN thật sự sẽ không cần đến 𝐌𝐚𝐧𝐚𝐠𝐞 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 nếu không gặp phải các vấn đề sau:
😤 Không đạt được kết quả như mong muốn vì thiếu phần Hỗ trợ về hệ thống.
😥 Mất thời gian khi tập trung xử lý vấn đề kỹ thuật phát sinh
😓 Chi quá nhiều ngân sách để điều chỉnh các mức cho các ứng dụng công nghệ trong kinh doanh
😵Dữ liệu bị mất vì thiếu khả năng tự quản lý và giải pháp an toàn cho chúng

Nếu CÓ – Join ngay với Cloud Ace với Seminar: “𝗠𝗮𝗻𝗮𝗴𝗲 𝗦𝗲𝗿𝘃𝗶𝗰𝗲: 𝗔 𝗦𝘁𝗲𝗽𝗽𝗶𝗻𝗴 𝗦𝘁𝗼𝗻𝗲 𝗧𝗼 𝗧𝗵𝗲 𝗖𝗹𝗼𝘂𝗱” – đến để nhận được những tư vấn thiết thực nhất từ các chuyên gia của Google tại Cloud Ace Vietnam!

𝐓𝐨𝐩𝐢𝐜:
1. Using Stackdriver’s monitoring and logging to get better visibility into your cloud infrastructure
2. Simplify operation with Managed service from Cloud Ace.

𝐒𝐩𝐞𝐚𝐤𝐞𝐫:
1. Mr Phuong Nguyen: Cloud Ace Infra Team Lead
2. Mr Duong Ba Van: Cloud Ace DevOps

𝐑𝐞𝐠𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫 𝐋𝐢𝐧𝐤: https://forms.gle/dC8fLJn7p44V81ny5

Về Cloud Ace

Cloud Ace là Google Cloud Platform Premier Partner hàng đầu tại Việt Nam. Chúng tôi cung cấp dịch vụ hỗ trợ trọn gói (One Stop Service) bao gồm thiết kế, cài đặt cho đến vận hành, bảo trì và đào tạo tất cả các mảng liên quan đến nền tảng Google Cloud Platform.

Shopping Basket