Google Cloud Managed Service Provider
20200627_seminar

Phối hợp tổ chức:

Cloud Ace Vietnam x Data Academy (VMCG).

Topics:

  • Topic 1: DATA STRATEGY FOR ENTERPRISES.
    Speaker: Trịnh Minh Giang, CEO Venture Management Consulting Group (VMCG), Co-Founder Data Academy.
  • Topic 2: CREATE INTELLIGENCE FROM DATA.
    Speaker: Hiếu Lê, Technical Manager – Cloud Ace Vietnam, Google Cloud Data Engineer Certified.

Thời gian:

14:00 – 16:00, chiều 27/6.

Địa điểm (dự kiến):

Happitopia Hub
Tầng 3, Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng, Hà Nội.

Về Cloud Ace

Cloud Ace là Google Cloud Platform Premier Partner hàng đầu tại Việt Nam. Chúng tôi cung cấp dịch vụ hỗ trợ trọn gói (One Stop Service) bao gồm thiết kế, cài đặt cho đến vận hành, bảo trì và đào tạo tất cả các mảng liên quan đến nền tảng Google Cloud Platform.

Shopping Basket