Google Cloud Managed Service Provider
20200515_seminar

Đây là hội thảo trực tuyến (Webinar) sử dụng nền tảng hội nghị video Google Meet.

Overview 

Khi việc sử dụng dữ liệu trong các doanh nghiệp tiến triển, cơ sở hạ tầng phân tích hỗ trợ việc quản lý dữ liệu, phân tích dữ liệu đang trở nên quan trọng.Google Cloud Platform (GCP) cung cấp những sản phẩm phân tích dữ liệu được quản lý, không có máy chủ (serverless) giúp loại bỏ thao tác phức tạp của nền tảng phân tích dữ liệu, cho phép bạn đưa ra các quyết định kinh doanh quan trọng một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Các chuyên gia của Cloud Ace sẽ cung cấp cho Quý Khách kiến ​​thức về các công cụ phân tích dữ liệu, nền tảng phân tích dữ liệu trên GCP thông qua live stream.

* Đây là sự kiện liên quan tới hoạt động kinh doanh (business), các bạn sinh viên không nên tham gia.

Agenda

  1. Introduce Cloud Ace
  2. Data Analytics
  3. Google Cloud Platform for Data Analytics
  4. Case study: Data Solution for a Tourist Company
  5. Live Demo
  6. Q&A
  7. Close

Speaker

  • Mr.Thang Le – Sales Lead
  • Mr.Hieu Le – Data Engineer Team Lead

Register/Fee

Miễn phí (Yêu cầu đăng ký trước)

* Cần có tài khoản Google để sử dụng Google Meet.

* Cần có tài khoản Google để sử dụng Google Meet.
* Sau hoàn thành Form đăng ký, chúng tôi sẽ gửi tới Quý Khách thông tin về phương thức tham gia, … vào ngày trước sự kiện diễn ra, và Quý Khách có thắc mắc hay yêu cầu gì, Cloud Ace Support Team sẽ giải đáp, hướng dẫn chi tiết.

Location/Platform

Online
Google Meet

Shopping Basket