Google Cloud Premier Partner
covid-sme-vn

https://adsonair.withgoogle.com/events/covid-sme-vn

Giới thiệu chung:

GOOGLE X KINH DOANH NHỎ VÀ TRUNG BÌNH

Tình hình kinh tế Việt Nam đang trải qua giai đoạn khủng hoảng vì CoVid-19. Series này được tạo ra với mục đích giúp đỡ các doanh nghiệp vừa và nhỏ có hướng thay đổi và triển khai chiến lược kinh doanh trên nhiều phương diện: marketing, supply chain, v.v…dựa trên các nghiên cứu và thống kê của Google.

Tiêu đề:

 1. Cắt giảm, cầm chừng hay tăng mức đầu tư: chiến lược kinh doanh của tôi là gì?
 2. Làm thế nào để triển khai chiến lược kinh doanh mới?
 3. Chuẩn bị cho thời kì hậu CoVid-19

Diễn giả:

 • Amy Nguyen
  • Chiến lược gia tài khoản, SMB Việt Nam Google
 • Linh Dang
  • Quản lý tài khoản, SMB Việt Nam Google
 • Quan Nguyen
  • Quản lý tài khoản, SMB Việt Nam Google

Organizing:

Google Ads:Logo
Shopping Basket