Google Cloud Premier Partner
webinar-0409

Tham dự sự kiện bạn sẽ có kiến thức để ứng dụng các công nghệ cloud của Google nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh, thông qua việc khai thác và sử dụng dữ liệu – điểm đột phá cho doanh nghiệp của bạn với các đối thủ cạnh tranh!

Overview

Sự kiện do Cloud Ace – Google Cloud Premier Partner tổ chức MIỄN PHÍ dành cho tất cả các bạn quan tâm đến nền tảng Google Cloud.

Đối với trí thông minh nhân tạo (AI), Google cung cấp máy tìm kiếm đám mây (Cloud Machine Learning Engine), một dịch vụ được quản lý cho phép người dùng xây dựng và đào tạo các mô hình học máy trên nền tảng Google Cloud Platform.

Google cho biết “Cloud Machine Learning sẽ lo tất cả mọi thứ, từ thu dữ liệu cho tới các mô hình dự đoán. Kết quả là bất cứ ứng dụng nào cũng có thể sở hữu kỹ thuật deep learning thông minh vốn đang được trang bị cho các dịch vụ của Google. Mô hình Pre-Train cũng bao gồm các hàm API như Google Translate API, Cloud VIsion API và dịch vụ mới là Cloud Speech API,…

Agenda

 • Topic 1: Google Cloud Platform Introduction
 • Topic 2: Machine Learning – What is it and How it matters?
  • Machine Learning
  • Learning Path
  • TensorFlow on GCP
  • Train & Predict on GCP

Speaker

 • Mr. Thang Le – Sales Lead
 • Mr. Lam Bao Vuong – Cloud Engineer

Register/Fee

Miễn phí (Yêu cầu đăng ký trước)

Location/Platform

Online
YouTube Live Stream

Shopping Basket