Google Cloud Managed Service Provider
hcm-0318

Overview

Sự kiện do Cloud Ace – Google Cloud Premier Partner tổ chức MIỄN PHÍ dành cho tất cả các bạn quan tâm đến nền tảng Google Cloud.

Google nghĩ về Machine Learning về cách mà nó giải quyết vấn đề trong thời đại ngày nay hướng về tính logic – thay vì chỉ là dữ liệu qua TensorFlow: là thư viện mã nguồn mở được phát triển bởi Google để xây dựng model cho cho các ứng dụng Machine Learning – AI với một số tính năng mang phần ưu việt hơn khi xử lý một lượng truy vấn tìm kiếm đáng kể, thay thế và bổ sung thuật toán, minh họa các đồ thị tính toán dưới dạng biểu đồ, …

Agenda

  • Topic 1: Google Cloud Overview
  • Topic 2: Machine Learning with TensorFlow on Google Cloud Platform
    • Giới thiệu về TensorFlow
    • Ứng dụng của TensorFlow trong Machine Learning
    • Demo Machine Learning với TensorFlow trên Google Cloud Platform

Speaker

  • Mr. Thang Le – Sales Lead
  • Mr. Lam Bao Vuong – Cloud Engineer

Tham dự sự kiện bạn sẽ có kiến thức để ứng dụng các công nghệ cloud của Google nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh, thông qua việc khai thác và sử dụng dữ liệu – điểm đột phá cho doanh nghiệp của bạn với các đối thủ cạnh tranh!

Register/Fee

Miễn phí (Yêu cầu đăng ký trước)

Location/Platform

CirCO Hoang Dieu
H3 Building, 1st Floor, 384 Hoàng Diệu, Phường 6, Quận 4, Hồ Chí Minh

Shopping Basket