Google Cloud Managed Service Provider
20180818_seminar

Overview

Sự kiện chia sẻ kiến thức kỹ thuật về Google Cloud dành cho các bạn lập trình viên, nhằm mục đích xây dựng cộng đồng Google Cloud Platform.

Sự kiện dành cho các bạn lập trình viên muốn tìm hiểu sử dụng Google Cloud Platform, muốn mở rộng mối quan hệ trong cộng đồng lập trình và muốn tiếp cận công nghệ của Google nói chung.

Beer, Soft Drink, Cake… sẽ được chuẩn bị sẵn cho buổi giao lưu tại sự kiện.

Speaker

 • Cloud Ace
  • Diễn giả: Mr. Đăng Đinh – Cloud System Engineer
  • Chủ đề: Xây dựng hệ thống CI/CD với Google Kubernetes Engine, Jenkins, Helms
 • Pasona Tech Vietnam
  • Diễn giả: Mr. Lê Nguyễn Anh Vũ – Application Developer
  • Chủ đề: Xây dựng ứng dụng với Google Cloud API và Google App Engine
 • VITALIFY ASIA
  • Diễn giả: Mr. Nghĩa Chung – AI Team Lead
  • Chủ đề: Build model Machine Learning trên Google Cloud Machine Learning Engine
 • Cloud Ace
  • Diễn giả: Mr. Tuyên Phạm – Google Certified Professional Cloud Architect
  • Chủ đề: Đặc trưng của Google Cloud Platform & thông tin về Google Cloud Certifications

Register/Fee

Miễn phí (Yêu cầu đăng ký trước)

Location/Platform

CirCO Co-working Hoàng Diệu
384 Hoàng Diệu, Phường 6, Quận 4, Hồ Chí Minh

Shopping Basket