Google Cloud Premier Partner
20180510_seminar

Overview

Hội thảo “ Ứng dụng Google Cloud Platform trong doanh nghiệp” do Cloud Ace Vietnam – Google Cloud Premier Partner tổ chức, sẽ giúp cho doanh nghiệp hiểu rõ hơn về nền tảng Google Cloud, từ đó nâng cao giá trị và tạo ra lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp.

Agenda

Nội dung hội thảo sẽ giúp cho doanh nghiệp tìm ra lời giải cho các vấn đề như:

  1. Sự khác nhau cơ bản giữa GCP, AWS, Azure.
  2. Tối ưu hoá chi phí vận hành hệ thống, nhưng vẫn đảm bảo chất lượng.
  3. Ứng dụng Big data trong thương mại điện tử.
  4. Hướng đi hợp lý trong việc dự toán tài nguyên trước khi triển khai dự án

Register/Fee

Miễn phí (Yêu cầu đăng ký trước)

Location/Platform

NOVAEDU
Tầng 2, toà nhà A, 22 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội

Shopping Basket